Gói cước khuyến mại trả trước của Vinaphone P1

Chi tiết gói cước khuyến mại thuê bao trả trước Vinaphone

Đối tượng được đăng ký các gói cước khuyến mãi của Vinaphone

 • Đang hoạt động tức là chưa bị khóa 2 chiều

 • Hòa mạng mới trong thời gian khuyến mại

 • Thuê bao của Quý khách nhận được lời mời tham gia đăng ký gói cước của Vinaphone. Để xác nhận xem thuê bao của mình có nhận được khuyến mãi này không Quý khách thao tác *091#OK để kiểm tra nhé

Hướng dẫn đăng ký các gói cước của Vinaphone

- Các thuê bao Vinaphone nhận được tin nhắn mời tham gia đăng ký gói cước của Vinaphone cho điện thoại di động từ tổng đài Vinaphone chỉ cần soạn cú pháp tin nhắn đăng ký gói cước theo cú pháp sau: SET TênGóiCước gửi 1543

- Sau khi Quý khách gửi tin nhắn đến 1543, tổng đài 1543 sẽ gửi về điện thoại di động của Quý khách một tin nhắn SMS trong đó có chứa một mã xác nhận. Để hoàn tất thủ tục đăng ký gói cước của Vinaphone, Quý khách chỉ cần soạn cú pháp tin nhắn Y MÃXÁCNHẬN gửi tổng đài 1543 là được.

◉ Tên gói cước, Ưu đãi, Thời gian sử dụng, Cú pháp đăng ký của các gói

- Tổng hợp các gói cước gọi nội mạng Vinaphone năm 2019 để có thể nhắn tin, gọi cả ngày mà không mất quá nhiều chi phí hãy thực hiện Cú Pháp Đăng Ký gọi nội mạng Vinaphone một trong các gói sau:

★ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 1 ngày

- Gói VD2K

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD2K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 1GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 2.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD3K

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD3K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 1GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 3.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD25K

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD25K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 1GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 2.500 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD10

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD10 gửi 1543

 • Tặng 10 phút gọi nội mạng, tặng 100 MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 1.500 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD2

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD2 gửi 1543

 • Tặng 20 phút gọi nội mạng, tặng 500 MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 2.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói V10

 • Cú Pháp Đăng Ký MO V10 gửi 1543

 • Tặng 10 phút gọi nội mạng

 • Giá cước: 1.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói C15

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C15 gửi 1543

 • Tặng 15 phút gọi nội mạng, tặng 15 SMS nội mạng

 • Giá cước: 2.500 VNĐ / lần đăng ký

- Gói C50

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C50 gửi 1543

 • Tặng 50 phút gọi nội mạng, tặng 50 SMS nội mạng

 • Giá cước: 5.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói TN20

 • Cú Pháp Đăng Ký MO TN20 gửi 1543

 • Tặng 20 phút gọi di động trong nước

 • Giá cước: 6.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B10

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B10 gửi 1543

 • Tặng 10 phút gọi nội mạng, tặng 10 SMS nội mạng, tặng 200 MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 2.500 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VMAX

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VMAX gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút

 • Giá cước: 3.000 VNĐ / lần đăng ký

★ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 7 ngày

- Gói VD50

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD50 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 200 phút gọi đến số cố định VNPT, tặng 2GB / ngày

 • Giá cước: 50.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD100

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD100 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 100 SMS nội mạng, 500 phút cố định VNPT, Tặng 3GB / ngày

 • Giá cước: 100.000 VNĐ / lần đăng ký

★ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 30 ngày

- Gói C69

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C69 gửi 1543

 • 1500 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng, 30 SMS nội mạng

 • Giá cước: 69.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói C89

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C89 gửi 1543

 • 1500 phút gọi nội mạng, 60 phút gọi ngoại mạng, 60 SMS ngoại mạng

 • Giá cước: 89.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B30

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B30 gửi 1543

 • 100 phút gọi nội mạng, 100 SMS nội mạng, 300MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 30.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B50

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B50 gửi 1543

 • 250 phút gọi nội mạng, 250 SMS nội mạng, 600MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 50.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B99

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B99 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 Phút gọi ngoại mạng, 60 SMS nội mạng, 600MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 99.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B100

 • 250 phút gọi nội mạng, 250 tin nhắn nội mạng, 1.2 GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 100.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B129

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B129 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤10 phút, 30 phút gọi ngoại mạng, 60 SMS nội mạng, 1.2GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 129.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói V30k

 • Cú Pháp Đăng Ký MO V30K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 30 phút gọi cố định VNPT, tặng thêm 20 phút ngoại mạng

 • Giá cước: 30.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói V40K

 • Cú Pháp Đăng Ký V40K gửi 900

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 50 phút cố định VNPT, tặng thêm 15 phút gọi ngoại mạng

 • Giá cước: 40.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói V55

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 50 phút cố định VNPT, tặng thêm 20 phút gọi ngoại mạng

 • Giá cước: 55.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD25KM

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD25KM gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 1GB / ngày

 • Giá cước: 25.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD30

 • Giá cước: 30.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD40K

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD40K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 50 phút gọi cố định VNPT, tặng 1GB / ngày

 • Giá cước: 40.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD69

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD69 gửi 1543

 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao, miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 phút gọi ngoại mạng

 • Giá cước: 69.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD75K

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD75K gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 100 phút gọi cố định VNPT, tặng 1GB / ngày

 • Giá cước: 75.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD79

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD79 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 30 phút gọi ngoại mạng, tặng 1GB / ngày

 • Giá cước: 79.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD89P

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD89P gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút, 50 phút gọi ngoại mạng, Tặng 4GB / ngày

 • Giá cước: 89.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD89

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD89 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút, 50 phút gọi ngoại mạng, Tặng 2GB / ngày

 • Giá cước: 89.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD99

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD99 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, tặng 1GB data / ngày

 • Giá cước: 99.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD99Plus

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD99Plus gửi 1543

 • Tặng 2GB data (60GB / tháng), miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút

 • Giá cước: 99.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD129

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD129 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20phút, tặng 100 SMS trong nước, tặng 100 phút ngoại mạng, tặng 3GB / ngày

 • Giá cước: 129.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD149

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD149 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút, tặng 200 SMS trong nước, tặng 200 phút ngoại mạng, tặng 4GB / ngày

 • Giá cước: 149.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD300

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD300 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút, tặng 100 SMS trong nước, tặng 200 phút gọi VNPT, tặng 100 phút ngoại mạng, tặng 11GB tốc độ cao

 • Giá cước: 300.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD350

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD350 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 100 SMS trong nước, tặng 200 phút gọi cố định VNPT, tặng 200 phút ngoại mạng, tặng 11GB tốc độ cao

 • Giá cước: 350.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD400

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD400 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 300 SMS trong nước, tặng 200 phút gọi cố định VNPT, tặng 300 phút ngoại mạng, tặng 18GB tốc độ cao

 • Giá cước: 400.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD450

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD450 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút, tặng 300 SMS trong nước, tặng 200 phút gọi cố điịnh VNPT, tặng 400 phút ngoại mạng, tặng 18GB tốc độ cao

 • Giá cước: 450.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD500

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD500 gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút, tặng 300 SMS trong nước, tặng 300 phút gọi cố định VNPT, tặng 500 phút trong nước, tặng 25GB tốc độ cao

 • Giá cước: 500.000 VNĐ / lần đăng ký

★ Các gói cước gọi nội mạng Vinaphone 6 tháng

- Gói C696T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C696T gửi 1543

 • 1500 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng, 30 SMS nội mạng

 • Giá cước: 345.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói C896T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO C896T gửi 1543

 • 1500 phút gọi nội mạng, 60 phút gọi ngoại mạng, 60 SMS ngoại mạng

 • Giá cước: 445.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B306T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B306T gửi 1543

 • 100 phút gọi nội mạng, 100 SMS nội mạng, 300 MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 150.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B506T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B506T gửi 1543

 • 250 phút gọi nội mạng, 250 SMS nội mạng, 600MB data tốc độ cao

 • Giá cước: 250.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B996T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B996T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 Phút gọi ngoại mạng, 60 SMS nội mạng, 600MB data tốc độ cao

- Gói B1006T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B1006T gửi 1543

 • 1,2 GB data tốc độ cao, 250 phút gọi nội mạng, 250 tin nhắn nội mạng

 • Giá cước: 500.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói B1296T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO B1296T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 Phút gọi ngoại mạng, 60 SMS nội mạng, 1.2GB data tốc độ cao

 • Giá cước: 645.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD696T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD696T gửi 1543

 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao, miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 phút gọi ngoại mạng

 • Giá cước: 345.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD796T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD796T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 30 phút gọi ngoại mạng, tặng 1GB / ngày

 • Giá cước: 395.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD896T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD896T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút, miễn phí 50 phút ngoại mạng / tháng, tặng 2GB / ngày

 • Giá cước: 445.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD996T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD996T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút, 1GB data / ngày

 • Giá cước: 495.000 VNĐ / lần đăng ký

- Gói VD1296T

 • Cú Pháp Đăng Ký MO VD1296T gửi 1543

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút, tặng 100 SMS trong nước, tặng 100 phút ngoại mạng, tặng 3GB / ngày

 • Giá cước: 645.000 VNĐ

- Trên đây là những thông tin chi tiết về các gói cước mới nhất P1 của Vinaphone trong năm 2019. Nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn của nhà mạng Vinaphone nhé.

- Bất kể lý do thắc mắc nào của Quý Khách về gói cước cũng như cách đăng ký và sử dụng sẽ được SimSoDep.Com sắn sàng trợ giúp qua 0919.83.83.83

★ Xem thêm: Gói cước khuyến mại trả trước của Vinaphone P2

Chi tiết gói cước khuyến mại thuê bao trả trước Vinaphone