Cách đăng ký gói cước 4G Viettel giá rẻ mới nhất 2024

Đăng ký GÓI CƯỚC 4G Viettel

Quý khách vui lòng lựa chọn cho mình những gói cước khuyến mại siêu hấp dẫn với nhiều ưu đãi khủng rồi gửi tin Đăng Ký

Nếu không thành công xin hãy tiếp tục chuyển tới gói cước phù hợp khác và cam kết thuê bao sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản

V120
 • 60GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: V120 0985850440 - Gửi: 9123

ST200
 • 60GB tốc độ cao
 • 200.000N / Tháng

Soạn: ST200 0985850440 - Gửi: 9123

ST120
 • 28GB tốc độ cao
 • 60.000N / Tháng

Soạn: ST120 0985850440 - Gửi: 9123

ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000N / 7 Ngày

Soạn: ST30K 0985850440 - Gửi: 9123

ST5K
 • 500MB tốc độ cao
 • 5.000N / 24H

Soạn: ST5K 0985850440 - Gửi: 9123

ST10K
 • 2GB tốc độ cao
 • 10.000N / 24H

Soạn: ST10K 0985850440 - Gửi: 9123

ST120K
 • 90GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: ST120K 0985850440 - Gửi: 9123

MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: MIMAX70 0985850440 - Gửi: 9123

MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: MIMAX90 0985850440 - Gửi: 9123

UMAX300
 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000N / Tháng

Soạn: UMAX300 0985850440 - Gửi: 9123

MIMAX200
 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000N / Tháng

Soạn: MIMAX200 0985850440 - Gửi: 9123

MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000N / Tháng

Soạn: MIMAX125 0985850440 - Gửi: 9123

ST150K
 • 3GB tốc độ cao
 • 150.000N / Tháng

Soạn: ST150K 0985850440 - Gửi: 9123

ST90K
 • 1GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: ST90K 0985850440 - Gửi: 9123

ST70K
 • 500MB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: ST70K 0985850440 - Gửi: 9123

V200C
 • 2GB tốc độ cao
 • 200.000N / Tháng

Soạn: V200C 0985850440 - Gửi: 9123

V120C
 • 1GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: V120C 0985850440 - Gửi: 9123

V90C
 • 500MB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: V90C 0985850440 - Gửi: 9123

V70C
 • 300MB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: V70C 0985850440 - Gửi: 9123

V50C
 • 2GB tốc độ cao
 • 50.000N / Tháng

Soạn: V50C 0985850440 - Gửi: 9123

V200X
 • 2GB tốc độ cao
 • 200.000N / Tháng

Soạn: V200X 0985850440 - Gửi: 9123

V150X
 • 1.5GB tốc độ cao
 • 150.000N / Tháng

Soạn: V150X 0985850440 - Gửi: 9123

V120X
 • 1GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: V120X 0985850440 - Gửi: 9123

V70X
 • 500MB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: V70X 0985850440 - Gửi: 9123

ST150
 • 28GB tốc độ cao
 • 150.000N / Tháng

Soạn: ST150 0985850440 - Gửi: 9123

ST120U
 • 28GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: ST120U 0985850440 - Gửi: 9123

EST120
 • 28GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: EST120 0985850440 - Gửi: 9123

ST70
 • 30GB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: ST70 0985850440 - Gửi: 9123

F190
 • 9GB tốc độ cao
 • 190.000N / Tháng

Soạn: F190 0985850440 - Gửi: 9123

F140
 • 8GB tốc độ cao
 • 140.000N / Tháng

Soạn: F140 0985850440 - Gửi: 9123

F120U
 • 7GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: F120U 0985850440 - Gửi: 9123

F120
 • 7GB tốc độ cao
 • 120.000N / Tháng

Soạn: F120 0985850440 - Gửi: 9123

F90U
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: F90U 0985850440 - Gửi: 9123

HI90
 • 3GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: HI90 0985850440 - Gửi: 9123

XL100
 • 10GB tốc độ cao
 • 100.000N / Tháng

Soạn: XL100 0985850440 - Gửi: 9123

XL90U
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: XL90U 0985850440 - Gửi: 9123

XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: XL90 0985850440 - Gửi: 9123

XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000N / Tháng

Soạn: XL50 0985850440 - Gửi: 9123

ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000N / Tháng

Soạn: ECOD50 0985850440 - Gửi: 9123

V90K
 • 1GB tốc độ cao
 • 90.000N / Tháng

Soạn: V90K 0985850440 - Gửi: 9123

V70K
 • 400MB tốc độ cao
 • 70.000N / Tháng

Soạn: V70K 0985850440 - Gửi: 9123

V50S
 • 300MB tốc độ cao
 • 50.000N / Tháng

Soạn: V50S 0985850440 - Gửi: 9123

MP50X
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 10 Phút
 • 50.000N / Tháng

Soạn: MP50X 0985850440 - Gửi: 9123

MP70X
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 70.000N / Tháng

Soạn: MP70X 0985850440 - Gửi: 9123

MP90X
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 90.000N / Tháng

Soạn: MP90X 0985850440 - Gửi: 9123

MP120X
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 120.000N / Tháng

Soạn: MP120X 0985850440 - Gửi: 9123

MP30K
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 10 Phút
 • 30.000N / Tháng

Soạn: MP30K 0985850440 - Gửi: 9123

MP30
 • Tặng 300 Phút Gọi Nội Mạng
 • 30.000N / Tháng

Soạn: MP30 0985850440 - Gửi: 9123

MP50
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 50.000N / Tháng

Soạn: MP50 0985850440 - Gửi: 9123

MP70
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 70.000N / Tháng

Soạn: MP70 0985850440 - Gửi: 9123

MP90
 • Miễn Phí Gọi Nội Mạng 20 Phút
 • 90.000N / Tháng

Soạn: MP90 0985850440 - Gửi: 9123

DK50
 • Tặng 500 Phút Gọi Nội Mạng
 • 50.000N / Tháng

Soạn: DK50 0985850440 - Gửi: 9123

DK30
 • Tặng 300 Phút Gọi Nội Mạng
 • 30.000N / Tháng

Soạn: DK30 0985850440 - Gửi: 9123

Quý khách vui lòng lựa chọn gói cước khuyến mại hấp dẫn với nhiều ưu đãi rồi gửi tin Đăng Ký. Nếu không thành công xin hãy tiếp tục chuyển tới gói cước phù hợp khác và cam kết thuê bao sẽ không bị trừ tiền tài khoản.

Hướng dẫn đăng ký online gói cước 4G Viettel giá rẻ

Đăng ký 4G Viettel gói cước mới nhất ưu đãi data khủng

Giá cước gói 4G DATA Viettel tại SimSoDep.Com

Nhà mạngVIETTEL Telecom
Dung lượngData KHÔNG giới hạn
Ưu đãi+1O.OOO CUỘC gọi SMS
Giá bánMiễn phí +3O ngày

Hướng dẫn đăng ký online gói cước 4G Viettel giá rẻ