VietTel

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngĐặt muaGiỏ hàng
10967.158.980500,00053Đặt mua
20969.853.5151,000,00051Đặt mua
30964.274.552500,00044Đặt mua
40983.697.220500,00046Đặt mua
50963.571.130500,00035Đặt mua
60984.751.337500,00047Đặt mua
70984.751.459500,00052Đặt mua
80979.38.18.91500,00055Đặt mua
9097409.1.8.91500,00048Đặt mua
1009739.1.09.82500,00048Đặt mua
1109754.17.6.81500,00048Đặt mua
12097134.2.3.92500,00040Đặt mua
13096804.89.87500,00059Đặt mua
14097327.6.3.82500,00047Đặt mua
15096363.5.4.82500,00046Đặt mua
16098803.6.4.80500,00046Đặt mua
170969.59.94.85500,00064Đặt mua
1809721.07.6.82500,00042Đặt mua
1909727.9.09.84500,00055Đặt mua
20096257.86.81500,00052Đặt mua
21098215.82.81500,00044Đặt mua
22098316.2.4.81500,00042Đặt mua
230983.1974.81500,00050Đặt mua
24097709.84.83500,00055Đặt mua
2509686.7.02.85500,00051Đặt mua
26097253.97.81500,00051Đặt mua
27096235.33.98500,00048Đặt mua
28097169.55.97500,00058Đặt mua
2909711.14.2.84500,00037Đặt mua
300987.88.74.82500,00061Đặt mua
3109.63.63.84.80500,00047Đặt mua
32096109.2.2.80500,00037Đặt mua
33097475.54.95500,00055Đặt mua
3409724.05.7.81500,00043Đặt mua
35096194.79.81500,00054Đặt mua
36096298.6.7.84500,00059Đặt mua
370961.84.22.81500,00041Đặt mua
38097207.1.5.80500,00039Đặt mua
39096317.33.81500,00041Đặt mua
40096313.91.84500,00044Đặt mua
41096683.3.1.92500,00047Đặt mua
420984.3733.94500,00050Đặt mua
43097224.99.87500,00057Đặt mua
44096309.71.81500,00044Đặt mua
45096125.66.90500,00044Đặt mua
46096357.1.3.91500,00044Đặt mua
470981.642.898500,00055Đặt mua
480968.051.393500,00044Đặt mua
49098106.3.5.91500,00042Đặt mua
5009632.12.9.82500,00042Đặt mua
510961.34.35.83500,00042Đặt mua
520978.6543.80500,00050Đặt mua
5309697.12.4.83500,00049Đặt mua
54098267.2.1.83500,00046Đặt mua
5509692.19.6.81500,00051Đặt mua
560963.4464.87500,00051Đặt mua
5709742.28.1.84500,00045Đặt mua
58098534.6.3.80500,00046Đặt mua
590969.234.184500,00046Đặt mua
6009767.8.02.81500,00048Đặt mua
61096693.6.4.80500,00051Đặt mua
62096355.2.8.94500,00051Đặt mua
63098275.66.87500,00058Đặt mua
64097573.5.6.91500,00052Đặt mua
65098735.87.94500,00060Đặt mua
66097138.6.4.91500,00048Đặt mua
67096206.87.85500,00051Đặt mua
680972.96.87.94500,00061Đặt mua
69096248.3.3.87500,00050Đặt mua
70097589.5.3.84500,00058Đặt mua
71098587.6.9.81500,00061Đặt mua
7209790.04.6.80500,00043Đặt mua
73097587.1.5.82500,00052Đặt mua
74098539.7.5.83500,00057Đặt mua
75097565.97.80500,00056Đặt mua
76098935.96.81500,00058Đặt mua
77097587.7.1.82500,00054Đặt mua
78097588.7.2.80500,00054Đặt mua
79097587.3.3.81500,00051Đặt mua
80096316.1.7.98500,00050Đặt mua
81096215.3.5.87500,00046Đặt mua
82097585.3.6.80500,00051Đặt mua
8309819.7.03.82500,00047Đặt mua
840963.956.181500,00048Đặt mua
85097728.5.4.83500,00053Đặt mua
860988.243.181500,00044Đặt mua
87098304.94.85500,00050Đặt mua
88097863.2.6.80500,00049Đặt mua
8909642.17.7.81500,00045Đặt mua
90098745.85.82500,00056Đặt mua
91098737.4.6.81500,00053Đặt mua
92096376.1.6.90500,00047Đặt mua
93098196.5.7.82500,00055Đặt mua
94096274.1.3.82500,00042Đặt mua
9509695.19.5.81500,00053Đặt mua
96097103.6.3.97500,00045Đặt mua
970969.1357.81500,00049Đặt mua
98096437.9.5.84500,00055Đặt mua
99096867.2.3.81500,00050Đặt mua
10009673.11.4.83500,00042Đặt mua