Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Số ông địa

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01247.38.38.38 47 95,050,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0938760738 51 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0938640138 42 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0938679038 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0938807438 50 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0938817538 52 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0938827038 48 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0938829438 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0938670238 46 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0938694038 50 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0938692538 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0938794538 56 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0938602138 40 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0938471438 47 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0938430638 44 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0923968578 57 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0961815438 45 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0987342278 50 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0979804278 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0907801538 41 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0965801778 51 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0983645338 49 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0965786538 57 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0868398178 58 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0966503038 40 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0938569938 60 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0938577438 54 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0938564978 59 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0938604278 47 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0938584278 54 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0938570378 50 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0961874838 54 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0961865578 55 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0961906278 48 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0967506478 52 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0924170878 46 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0963860378 50 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0969726578 59 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0908042938 43 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0932706578 47 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0925011578 38 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0925001578 37 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0938816478 54 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0938829178 55 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0938823178 49 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0888.2322.78 48 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0888.230.438 44 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0888.456.938 59 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0963.669.038 50 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0984.605.478 51 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0968.802.538 49 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 09.1973.5638 51 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0888.601.638 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0888.326.478 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0888.531.078 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01223.999.138 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0964.863.938 56 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0968.331.278 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0964.29.0078 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0981.698.978 65 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0981.699.738 60 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0971.778.238 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0965.395.838 56 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0971.768.738 56 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0961.89.39.78 60 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0961.39.69.38 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0961.39.2078 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0961.39.0778 50 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0961.393.378 49 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0961.39.34.38 46 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0961.39.6638 51 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0961.39.2938 50 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0888.57.1078 52 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0888.298.938 63 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0901.176.838 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0968.333.278 49 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0971.78.12.78 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0981.699.138 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0965.738.878 61 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0888.229.778 59 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn