Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Năm Sinh 19xx

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01278941970 48 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01293661976 50 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01204.73.1990 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01649.24.1993 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01649.74.1984 53 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01629.63.1980 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01653.67.1998 55 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01637.28.1991 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01654.94.1987 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01699.23.2013 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01647.30.1997 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01253.87.1996 51 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01272.06.1996 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01253.87.1995 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01272.06.1990 37 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01272.06.1991 38 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01272.06.1992 39 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01272.06.1995 42 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01253.87.1986 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01272.06.1985 41 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01253.87.1985 49 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01272.06.1982 38 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01256.91.1985 47 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01256.91.1986 48 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01272.06.1997 44 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 012.19.10.1981 33 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01217.971.971 45 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01227.461.999 50 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01275.221.999 47 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01697.55.1998 60 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0123.202.1999 38 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01232.83.1999 47 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01232.82.1999 46 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01258.26.1999 52 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01292.77.1999 56 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01295.171.999 53 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01292.001.999 42 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0948.61.1997 54 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0948.61.1996 53 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0948.61.1995 52 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0948.61.1994 51 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0948.61.1987 53 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0948.61.1982 48 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0948.61.1981 47 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0948.61.1980 46 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0948.61.1978 53 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0948.61.1977 52 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0948.61.1974 49 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0948.61.1972 47 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 094.495.1997 57 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0944.9.5.1992 52 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0944.95.1983 52 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0944.95.1981 50 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0944.95.1980 49 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0944.95.1978 56 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0944.95.1976 54 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0944.95.1971 49 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0944.9.5.1970 48 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0944.05.1993 44 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0944.05.1974 43 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 093.31.8.1970 41 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 088888.2006 48 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 093.222.1997 44 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 09.1960.1996 50 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 09.1960.1978 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 091.737.1978 52 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 091.598.1997 58 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 091.598.1995 56 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 091.598.1994 55 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0915.98.1980 50 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 091.598.1974 53 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 091.598.1971 50 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0915.93.1982 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0915.93.1978 52 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0915.93.1976 50 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0914.96.1992 50 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0914.96.1981 48 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0914.96.1980 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0914.96.1978 54 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0914.96.1975 51 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn