Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Ngũ Quý

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 094.68.00000 27 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0163.34.66666 47 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0165.20.66666 44 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0163.80.66666 48 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0167.90.66666 53 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0898.37.33333 50 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 094.90.66666 52 250,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 094.37.99999 68 390,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0129.46.00000 22 28,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0123.24.66666 42 92,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0167.44.66666 52 98,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0127.79.44444 46 24,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0127.22.44444 34 24,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0127.68.77777 59 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0127.81.66666 49 129,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0127.70.66666 47 129,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0127.47.66666 51 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0127.31.66666 44 139,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0127.37.66666 50 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0127.73.66666 50 139,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0127.72.66666 49 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0127.29.66666 51 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0127.25.66666 47 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0168.30.66666 48 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0168.92.88888 66 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0127.75.99999 67 249,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0127.75.88888 62 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0127.73.99999 65 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0127.73.88888 60 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0127.72.99999 64 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0127.72.88888 59 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0127.61.99999 62 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0127.61.88888 57 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0127.47.99999 66 219,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0127.47.88888 61 219,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0127.46.99999 65 219,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0127.44.88888 58 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0127.37.88888 60 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0127.31.99999 59 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0127.31.88888 54 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0127.70.99999 62 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0127.60.99999 61 219,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0127.60.88888 56 219,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0127.42.99999 61 209,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0127.42.88888 56 209,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0127.41.99999 60 209,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0127.30.88888 53 249,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0127.20.99999 57 249,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0127.20.88888 52 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0125.20.88888 50 249,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0127.69.88888 65 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0127.46.88888 60 249,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0127.29.88888 61 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0127.25.88888 57 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0127.23.88888 55 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0127.39.88888 62 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 091.97.11111 31 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 091.69.88888 65 850,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 093.33.66666 48 1,400,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 093.89.88888 69 1,500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 093.68.99999 71 2,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 093.66.88888 64 2,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 093.33.88888 58 2,300,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 091.88.99999 71 3,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 090.88.99999 70 3,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 096.66.88888 67 3,900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0129.88.66666 58 350,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0129.90.88888 61 350,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0128.97.00000 27 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0128.61.00000 18 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0126.71.00000 17 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0126.44.00000 17 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0122.71.00000 13 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0120.73.00000 13 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0128.65.00000 22 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0128.61.44444 38 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0128.43.44444 38 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0126.96.44444 44 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0126.80.44444 37 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0126.75.44444 41 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn