Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Tứ Quý

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01252.44.8888 50 75,050,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0922.27.8888 54 200,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01625.32.0000 19 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01279.58.4444 48 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01287.15.0000 24 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01206.25.4444 32 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01635.09.2222 32 6,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01663.91.2222 34 9,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01699.30.2222 36 6,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01659.38.2222 40 9,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01675.16.3333 38 10,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01697.03.9999 62 39,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01628.47.6666 52 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01628.40.6666 45 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01628.34.6666 48 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01626.94.6666 52 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0989.06.2222 40 55,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0989.62.7777 62 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0972.31.5555 42 75,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01633.51.7777 47 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01632.95.7777 54 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01633.21.7777 44 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01632.86.7777 54 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01633.85.7777 54 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01633.19.7777 51 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01633.92.7777 52 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01633.98.7777 58 21,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01632.89.7777 57 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01632.98.7777 57 21,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01688.51.7777 57 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01688.48.7777 63 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01686.91.7777 59 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01685.96.7777 63 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01688.32.7777 56 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01688.31.7777 55 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01688.21.7777 54 19,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01688.19.7777 61 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 01688.59.7777 65 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01202.57.8888 49 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01212.47.8888 49 29,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01212.54.8888 47 29,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 01202.45.8888 46 29,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01202.47.8888 48 29,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01222.70.8888 46 35,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 01202.51.8888 43 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01212.53.8888 46 32,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01212.51.8888 44 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01222.71.8888 47 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01222.75.8888 51 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01202.53.8888 45 28,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01677.59.8888 67 39,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01635.06.3333 33 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0937.18.1111 32 22,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01235.82.7777 49 23,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01253.82.7777 49 23,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01256.63.7777 51 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01276.68.5555 50 39,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01256.63.4444 39 8,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01253.82.4444 37 7,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01256.27.3333 35 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01234.19.2222 28 26,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01257.75.2222 35 24,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 01256.63.2222 31 29,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 01256.27.2222 31 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 01233.89.1111 30 23,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01257.56.1111 30 16,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 01258.44.0000 24 14,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 01256.63.0000 23 16,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 01245.37.9999 58 55,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 01244.38.9999 58 58,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 01256.63.6666 47 89,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0944.49.1111 34 22,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0901.37.1111 24 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0947.37.1111 34 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0919.12.9999 58 320,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0886.37.9999 68 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0915.25.7777 50 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0968.96.8888 70 300,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0898.49.2222 46 16,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 01285.18.4444 41 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn