Năm Sinh DD/MM/YY > VietTel

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngĐặt muaGiỏ hàng
10969.24.02.731,200,00042Đặt mua
20969.30.05.962,000,00047Đặt mua
30975.14.01.841,600,00039Đặt mua
40974.09.03.841,300,00044Đặt mua
50972.13.01.821,600,00033Đặt mua
60967.06.07.721,000,00044Đặt mua
70963.29.06.892,000,00052Đặt mua
80967.19.06.931,700,00050Đặt mua
90967.14.03.981,700,00047Đặt mua
100987.06.10.952,000,00045Đặt mua
110985.04.02.962,000,00043Đặt mua
120986.18.06.711,300,00046Đặt mua
130968.25.05.922,000,00046Đặt mua
140965.03.06.871,600,00044Đặt mua
150964.29.11.731,000,00042Đặt mua
160963.06.08.731,000,00042Đặt mua
1709642106631,800,00037Đặt mua
180969.28.05.831,700,00050Đặt mua
190963.03.05.931,800,00038Đặt mua
200988.01.07.942,000,00046Đặt mua
210968.29.07.982,000,00058Đặt mua
220986.19.06.721,300,00048Đặt mua
230963.21.10.981,700,00039Đặt mua
240972.11.07.931,700,00039Đặt mua
250978.17.05.911,700,00047Đặt mua
260973.23.04.921,700,00039Đặt mua
270988.13.06.922,000,00046Đặt mua
280978.28.01.921,700,00046Đặt mua
290964.21.02.941,400,00037Đặt mua
300984.04.11.961,800,00042Đặt mua
310969.25.11.982,000,00050Đặt mua
320983.23.02.962,000,00042Đặt mua
330969.06.08.922,000,00049Đặt mua
340965.12.02.981,700,00042Đặt mua
350977.21.08.741,000,00045Đặt mua
3601679.15.09.831,600,00049Đặt mua
370989290665510,00054Đặt mua
380966.12.11.952,000,00040Đặt mua
390971.11.05.931,700,00036Đặt mua
400961.05.06.931,700,00039Đặt mua
410961.10.11.971,700,00035Đặt mua
4209620401701,800,00029Đặt mua
430988.17.04.901,700,00046Đặt mua
440969.30.11.731,200,00039Đặt mua
450969.21.03.721,200,00039Đặt mua
460976.25.07.731,000,00046Đặt mua
470965.07.11.741,000,00040Đặt mua
480981.24.03.931,800,00039Đặt mua
490981.05.08.701,200,00038Đặt mua
500971.24.07.941,700,00043Đặt mua
5109870609712,000,00047Đặt mua
5209671301712,000,00035Đặt mua
530965.24.07.681,300,00047Đặt mua
540969.13.07.871,700,00050Đặt mua
550976.22.06.871,700,00047Đặt mua
560986.14.06.711,300,00042Đặt mua
570962.04.10.891,700,00039Đặt mua
580976.13.02.831,600,00039Đặt mua
590984.17.05.892,000,00051Đặt mua
6009651705702,000,00040Đặt mua
6109651706702,000,00041Đặt mua
620972.28.11.841,600,00042Đặt mua
630974.14.03.821,300,00038Đặt mua
640985.17.01.821,700,00041Đặt mua
650967.03.07.811,600,00041Đặt mua
660986.26.06.701,300,00044Đặt mua
6709630906702,300,00040Đặt mua
680966.21.02.841,700,00038Đặt mua
690966.23.08.821,700,00044Đặt mua
7009692403902,300,00042Đặt mua
7109672004902,300,00037Đặt mua
720973.25.03.841,600,00041Đặt mua
7309670411712,500,00036Đặt mua
740962.11.03.751,000,00034Đặt mua
750967.02.06.841,600,00042Đặt mua
760972.23.09.851,600,00045Đặt mua
770964.16.06.821,300,00042Đặt mua
780969.27.05.892,100,00055Đặt mua
790974.20.02.781,000,00039Đặt mua
8001692.15.09.89650,00050Đặt mua
810963.04.02.931,700,00036Đặt mua
820983.09.03.821,700,00042Đặt mua
8301637.10.10.67650,00032Đặt mua
840967.15.10.961,700,00044Đặt mua
8501696.22.02.991,000,00046Đặt mua
860962.19.03.721,000,00039Đặt mua
870969.29.02.751,200,00049Đặt mua
880964.03.10.721,000,00032Đặt mua
890969.29.04.731,200,00049Đặt mua
900976.27.11.731,000,00043Đặt mua
910972.07.08.761,000,00046Đặt mua
920978.19.04.751,000,00050Đặt mua
930973.21.07.801,600,00037Đặt mua
940973.20.09.851,600,00043Đặt mua
950966.12.09.972,000,00049Đặt mua
960974.28.04.751,000,00046Đặt mua
970962.10.02.981,700,00037Đặt mua
980987.11.04.982,000,00047Đặt mua
990987.20.06.731,000,00042Đặt mua
1000987.250.6671,100,00050Đặt mua