Thông tin đăng ký gói cước trả trước Mobifone

Đăng ký các gói cước trả trước Mobifone giá rẻ?

Tổng hợp gói cước gọi nội mạng Mobifone

- Để đem đến cho Quý khách nhiều sự lựa chọn hơn khi thực hiện đăng ký gói khuyến mãi gọi nội mạng, nhà mạng MobiFone đã đưa ra rất nhiều gói gọi có chu kỳ khác nhau theo: Ngày / Tuần / Tháng

★ Các gói cước gọi nội mạng MobiFone 1 ngày (24h)

- Tên gói K2

 • Cú Pháp Đăng ký K2 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 20 phút gọi nội mạng

 • Giá cước 2.000 VNĐ / 1 ngày

- Tên gói K3

 • Cú Pháp Đăng ký K3 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 30 phút gọi nội mạng

 • Giá cước 3.000 VNĐ / 1 ngày

- Tên gói K5

 • Cú Pháp Đăng ký K5 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 50 phút gọi nội mạng + 500MB

- Tên gói H5

 • Cú Pháp Đăng ký H5 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng MobiFone vào thứ 7 và chủ nhật, gọi ngoại mạng cước phí chỉ 590 VNĐ / phút

- Tên gói U5

 • Cú Pháp Đăng ký U5 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc nội mạng gọi dưới 10 phút

 • Giá cước 5.000 VNĐ / 1 ngày

- Tên gói F101

 • Cú Pháp Đăng ký DK F101 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng phút thứ 2 đến 10 từ 20h thứ 7 đến 8h chủ nhật

 • Giá cước Miễn phí

- Tên gói Y5

 • Cú Pháp Đăng ký Y5 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 68 phút gọi nội mạng

 • Giá cước 5.000 VNĐ / 1 ngày

- Tên gói Y10

 • Cú Pháp Đăng ký Y10 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 68 phút gọi nội mạng, từ phút 69 tính cước 500 VNĐ / phút

 • Giá cước 10.000 VNĐ / 1 ngày

- Tên gói T29

 • Cú Pháp Đăng ký T29 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 38 phút gọi nội mạng

 • Giá cước 2.900 VNĐ / 1 ngày

★ Các gói cước gọi nội mạng của MobiFone sử dụng trong 30 ngày (tháng)

- Tên gói C9

 • Cú Pháp Đăng ký C9 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 3 phút, tặng 9 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 9.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C19

 • Cú Pháp Đăng ký C19 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 3 phút, tặng 19 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 19.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C29

 • Cú Pháp Đăng ký C29 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 3 phút, tặng 29 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 29.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C39

 • Cú Pháp Đăng ký C39 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 3 phút, tặng 39 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 39.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C49

 • Cú Pháp Đăng ký C49 gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 3 phút,tặng 49 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 49.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói CB3

 • Cú Pháp Đăng ký ON CB3 gửi 9084

 • Ưu đãi Tặng 300 phút gọi nội mạng, 30 phút gọi liên mạng trong nước, tặng 2.3 GB

 • Cước phí 30.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói CB5

 • Cú Pháp Đăng ký ON CB5 gửi 9084

 • Ưu đãi 500 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi liên mạng, 5 GB

 • Cước phí 50.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K9

 • Cú Pháp Đăng ký K9 gửi 999

 • Ưu đãi Tặng 90 phút gọi nội mạng

 • Cước phí 9.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C90N

 • Cú Pháp Đăng ký ON C90N gửi 9084

 • Ưu đãi 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi liên mạng, 4 GB / ngày

 • Cước phí 90.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C90

 • Cú Pháp Đăng ký ON C90 gửi 9084

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi dưới 20 phút, 50 phút gọi liên mạng, 2GB / ngày

 • Cước phí 90.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K90

 • Cú Pháp Đăng ký DK K90 Số-điện-thoại gửi 909

 • Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, miễn phí 50 phút liên mạng

 • Cước phí 90.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K50

 • Cú Pháp Đăng ký DK K50 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 10 phút gọi nội mạng, tặng 50 phút gọi liên mạng trong nước

 • Cước phí 50.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K100

 • Cú Pháp Đăng ký DK K100 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 50 phút gọi nội mạng, tặng 100 phút gọi liên mạng

 • Cước phí 100.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K150

 • Cú Pháp Đăng ký DK K150 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 100 phút gọi nội mạng, tặng 150 phút gọi liên mạng

 • Cước phí 150.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K250

 • Cú Pháp Đăng ký DK K150 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 200 phút gọi nội mạng, tặng 250 phút gọi liên mạng

 • Cước phí 250.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói K350

 • Cú Pháp Đăng ký DK K150 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 300 phút gọi nội mạng, tặng 350 phút gọi liên mạng

 • Cước phí 350.000 VNĐ / 1 tháng

 - Tên gói DP120

 • Cú Pháp Đăng ký ON DP120 gửi 9084

 • Ưu đãi 120 phút gọi nội mạng, 120 SMS nội mạng, 3GB

 • Cước phí 120.000 VNĐ / 1 tháng

 - Tên gói DP200

 • Cú Pháp Đăng ký ON DP200 gửi 9084

 • Ưu đãi 200 phút gọi nội mạng, 300 SMS nội mạng, 4GB

 • Cước phí 200.000 VNĐ / 1 tháng

 - Tên gói DP300

 • Cú Pháp Đăng ký ON DP300 gửi 9084

 • Ưu đãi 300 phút gọi nội mạng, 300 SMS nội mạng, 6GB

 • Cước phí 300.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói DP600

 • Cú Pháp Đăng ký ON DP600 gửi 9084

 • Ưu đãi 600 phút gọi nội mạng, 600 SMS nội mạng, 9GB

 • Cước phí 600.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói CBHT

 • Cú Pháp Đăng ký CBHT gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 10p đầu/ cuộc gọi nội mạng, tối đa 1.000p, miễn phí 10 SMS nội mạng / ngày

 • Cước phí 6 tháng đầu miễn phí, từ tháng thứ 720.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói T30

 • Cú Pháp Đăng ký T30 gửi 999

 • Ưu đãi 380p thoại nội mạng, 38 SMS nội mạng, 150MB

 • Cước phí 30.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói SV30

 • Cú Pháp Đăng ký SV30 gửi 999

 • Ưu đãi 300p thoại nội mạng, 30p thoại trong nước, 30 SMS trong nước, 300MB

 • Cước phí 30.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói SV50

 • Cú Pháp Đăng ký SV50 gửi 999

 • Ưu đãi 500p thoại nội mạng, 50p thoại trong nước, 50 SMS trong nước, 600MB

 • Cước phí 50.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói BLA

 • Cú Pháp Đăng ký BLA gửi 999

 • Ưu đãi 300p thoại nội mạng, 20p thoại trong nước, 20 SMS trong nước, 300MB

 • Cước phí 35.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói MOBI BIG

 • Cú Pháp Đăng ký BIG gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 10p đầu/ cuộc gọi nội mạng, tối đa 1.000p, 30p thoại ngoại mạng, 1GB

 • Cước phí 50.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói T59

 • Cú Pháp Đăng ký T59 gửi 999

 • Ưu đãi 1.000p thoại nội mạng, 30p thoại liên mạng, 60 SMS trong nước

 • Cước phí 59.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói T100

 • Cú Pháp Đăng ký DK T100 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi 500p thoại nội mạng, 30p thoại trong nước, 30 SMS trong nước, 600MB

 • Cước phí 100.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói CM100

 • Cú Pháp Đăng ký CM100 gửi 999

 • Ưu đãi Tặng 700p thoại nội mạng MobiFone, Vinaphone, cố định VNPT toàn quốc

 • Cước phí 100.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói MPNT

 • Cú Pháp Đăng ký MPNT gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí cuộc gọi dưới 5 phút đến 2 TB. Tối đa 500 phút / tháng

 • Cước phí Miễn phí

- Tên gói C100B

 • Cú Pháp Đăng ký C100B gửi 999

 • Ưu đãi Miễn phí 100 phút gọi nội mạng, miễn phí 100 SMS, miễn phí 4GB

 • Cước phí 100.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói 8E

 • Cú Pháp Đăng ký DK 8E SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Miễn phí 10 phút đầu mỗi cuộc gọi và tối đa là 1.500 phút, miễn phí 50 sms / ngày và tối đa 1.500 phút / tháng

 • Cước phí 40.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói 8P

 • Cú Pháp Đăng ký DK 8P SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 1.500 phút gọi nội mạng dưới 10 phút, tặng 1.500 sms nội mạng tối đa 50 sms, tặng 2GB

 • Cước phí 80.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói 4C100

 • Cú Pháp Đăng ký DK 4C100 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng MobiFone, miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước, miễn phí 50 sms liên mạng, miễn phí 1,5 GB

 • Cước phí 100.000 VNĐ / 1 tháng

- Tên gói C79

 • Cú Pháp Đăng ký DK C79 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 790 phút gọi nội mạng, tặng 39 phút gọi liên mạng, tặng 790 MB data

 • Cước phí 79.000 VNĐ / 1 tháng

★ Các gói cước gọi nội mạng MobiFone chu kỳ dài

- Tên gói 3T50

 • Cú Pháp Đăng ký 3T50 gửi 999

 • Ưu đãi 500p thoại nội mạng, 30p thoại trong nước, 30 SMS trong nước

 • Giá cước 130.000 VNĐ / 3 tháng

- Tên gói 3T100

 • Cú Pháp Đăng ký 3T100 gửi 999

 • Ưu đãi 500p thoại nội mạng, 30p thoại trong nước, 30 SMS trong nước, 600 MB

 • Giá cước 250.000 VNĐ / 3 tháng

- Tên gói C250B

 • Cú Pháp Đăng ký C250B gửi 999

 • Ưu đãi 100p thoại nội mạng, 100 SMS nội mạng, 4GB

 • Giá cước 250.000 VNĐ / 3 tháng

- Tên gói 2T79

 • Cú Pháp Đăng ký DK 2T79 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Chù kỳ 1: Miễn phí 790 phút gọi nội mạng, 9 phút liên mạng, 790 MB data tốc độ cao, Chu kỳ 2: Miễn phí 790 phút gọi nội mạng, 19 phút liên mạng, 1580 MB data

 • Giá cước 237.000 VNĐ / 2 tháng

- Tên gói 379

 • Cú Pháp Đăng ký DK 379 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 790 phút gọi nội mạng / tháng, tặng 79 phút gọi liên mạng / tháng, tặng 790 MB data / tháng

 • Giá cước 237.000 VNĐ / 3 tháng

- Tên gói 679

 • Cú Pháp Đăng ký DK 679 SốĐiệnThoại gửi 909

 • Ưu đãi Tặng 790 phút gọi nội mạng / tháng, tặng 79 phút gọi liên mạng / tháng, tặng 790 MB data / tháng

 • Giá cước 474.000 VNĐ / 6 tháng

Lưu ý: Trước khi Quý khách đăng ký các gói cước gọi nội mạng MobiFone, các bạn hãy chủ động soạn KT DSKM gửi 999 hoặc thực hiện thao tác trực tiếp trên máy *090# để kiểm tra xem thuể bao của mình có thuộc đối tượng được tham gia đăng ký các gói nhận khuyến mãi hay không? Nếu thuê bao của Quý khách không thuộc đối tượng được đăng ký các gói nội mạng, bạn có thể lựa chọn cách khác: Đăng ký gói 4G MobiFone có ưu đãi song song bao gồm Data kèm thoại miễn phí của MobiFone cũng có cước phí vô cùng rẻ.

Những điều cần biết khi đăng ký gói gọi nội mạng Mobifone

- Quý khách cần kiểm tra xem thuê bao có thuộc đối tượng được đăng ký các gói cước trên không bằng cách soạn tin nhắn KT DSKM gửi 999 cước phí 200 VNĐ / sms.

- Với các gói Data Plus Quý khách thực hiện soạn KT DSDP gửi 999 để kiểm tra có được đăng ký gói hay không.

- Trong danh sách các gói khuyến mãi Quý khách được đăng ký, Quý khách chỉ được đăng ký 1 gói. Nếu muốn đăng ký gói mới, Quý khách phải hủy gói cước cũ bằng cú pháp HUY tên-gói gửi 999, sau đó đăng ký lại gói mới.

- Tất cả các gói cước đều có tính năng tự động gia hạn, Quý khách cần lưu ý để tránh cước phí ngoài ý muốn.

- Mọi thắc mắc của Quý khách về gói cước cũng như cách đăng ký và sử dụng sẽ được SimSoDep.Com sắn sàng trợ giúp qua 0919.83.83.83

★ Xem thêm: Tưng bừng khuyến mãi trả sau Mobifone 1/2019

Đăng ký các gói cước trả trước Mobifone giá rẻ?