Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Đặc Biệt > Sim Vip

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0869.555.555 53 1,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 090.888888.6 63 800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0913.58.9999 62 500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 012.9999.8888 71 600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 098.111.9999 56 650,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 093.999.8888 71 680,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 091.69.88888 65 850,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 016.72.888888 64 900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01.64.3888888 62 900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 09.81.81.81.81 45 900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 016.52.888888 62 1,100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 093.666.9999 66 1,100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 09.333.66666 48 1,400,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 09.389.88888 69 1,500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0919.555555 49 1,800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 09.368.99999 71 2,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 093.66.88888 64 2,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 09.333.88888 58 2,300,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01.64.9999999 74 2,500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01.64.8888888 67 2,600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0993.888888 69 2,600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 091.88.99999 71 3,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 090.88.99999 70 3,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 09.68.666666 59 3,800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 09.666.88888 67 3,900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01265.888.999 65 600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0166.999.8888 72 550,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 08.9898.9999 78 1,100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 096.25.88888 62 1,148,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0.987.388888 67 690,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 094.55.88888 63 800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 09.31.31.31.31 25 550,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 096.111.8888 50 650,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0995.666.666 59 1,148,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 090.888.6666 57 986,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 012.04.04.04.04 19 1,400,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0123.68.99999 65 1,236,899,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0125.7777.999 63 999,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01252.39.39.39 46 799,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01258.77.9999 66 599,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0937.368.368 53 599,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0981.666.888 60 625,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 012.779.79999 69 500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0981.39.39.39 54 500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0888689999 74 599,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0988269999 69 626,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01668899999 74 826,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01629292929 51 800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01647778888 64 500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 096.39.88888 67 925,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0993.999999 75 4,590,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01234777777 52 590,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01257777777 57 1,900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01277999999 71 2,200,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01634666666 50 800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0967779999 72 780,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0988889999 77 6,500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0985266666 54 630,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 08.8888.6666 64 2,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0967877777 65 520,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0971688888 63 900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0961188888 57 1,100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0904088888 53 625,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0962599999 67 960,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0984199999 67 730,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0962299999 64 1,800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0961899999 69 1,200,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0963099999 63 820,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0968099999 68 890,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0972199999 64 820,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0904555555 43 1,150,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0886777777 64 1,350,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0965.555.666 53 500,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0983.789.789 68 600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0888.222.888 54 750,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0888.111.888 51 750,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0888.555.666 57 800,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0905999999 68 6,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0903999999 66 8,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0945777777 60 1,050,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn