Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Số Tiến đôi > Tiến đều 2 đuôi cuối

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0974.90.6061 42 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0963.14.6162 38 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0967.15.8283 49 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0972.51.8384 47 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0961.44.5051 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0961.44.6162 39 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0982.66.5253 46 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0981.58.5051 42 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0965.32.1213 32 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0961.39.3738 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0962.06.0405 32 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0901.29.9091 40 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0987.75.3839 59 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0916.65.9899 62 2,950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0916.10.9899 52 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0948.98.9697 69 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0948.98.9495 65 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0948.98.9394 63 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0948.98.9293 61 986,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0948.98.9192 59 986,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0948.98.9091 57 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0912.37.8788 53 2,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0946.86.8384 56 986,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0946.86.8081 50 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0988.37.7071 50 486,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0933.66.6061 40 1,350,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0913.20.5354 32 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0912.59.5051 37 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0917.34.5051 35 486,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0931.05.6768 45 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0949.53.8586 57 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0913.34.4849 45 450,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0912.86.6061 39 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0912.86.2021 31 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0912.86.0203 31 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0912.85.4546 44 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0912.85.0304 32 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0912.84.6263 41 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0931.01.6768 41 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0912.84.0304 31 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0912.83.1213 30 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0912.54.9495 48 500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0906.65.7172 43 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0906.65.6263 43 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0906.65.6061 39 950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0903.41.5354 34 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0902.82.0607 34 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0902.79.2324 38 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0902.74.8081 39 550,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0902.72.0405 29 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0947.90.6768 56 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0902.43.0102 21 650,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0902.25.5051 29 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0921.87.0708 42 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0984.82.6263 48 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0967.91.7677 59 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0966.07.7576 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0982.70.4647 47 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0974.97.3536 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0964.15.7374 46 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0965.96.7374 56 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0964.27.1314 37 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0965.15.6162 41 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0965.68.7273 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0964.50.1819 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0969.18.7475 56 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0989.31.1314 39 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0962.54.6061 39 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0981.44.7273 45 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0977.48.7576 60 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0979.15.4748 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0975.56.0607 45 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0967.00.7374 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0979.13.2122 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0977.33.2324 40 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0965.54.0809 46 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0987.71.5657 55 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0972.53.5051 37 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0962.43.1516 37 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0966.38.2526 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn