Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Số tiến đơn > Số tiến đặc biệt

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01659.08.2468 49 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0931.09.0246 34 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0948.61.1357 44 950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0948.21.1357 40 950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0912.84.0246 36 950,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01252.46.2468 40 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01252.46.1357 36 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0933.52.0246 34 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0916.85.3579 53 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0972.64.3579 52 3,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0961.24.3579 46 3,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0961.23.3579 45 10,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0974.48.3579 56 3,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0961.04.3579 44 3,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0967.74.3579 57 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0976.44.3579 54 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0961.08.3579 48 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0961.07.3579 47 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0961.06.3579 46 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0982.50.3579 48 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0975.38.3579 56 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0961.09.3579 49 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0965.06.3579 50 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0966.08.3579 53 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0961.10.3579 41 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0961.29.3579 51 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0961.28.3579 50 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0961.30.3579 43 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0972.06.3579 48 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0965.78.3579 59 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0965.93.3579 56 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0965.95.3579 58 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0968.98.3579 64 6,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0961.18.3579 49 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0961.19.3579 50 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0961.17.3579 48 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0961.15.3579 46 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0961.16.3579 47 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0961.22.3579 44 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0963.38.3579 53 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0969.95.3579 62 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0973.67.3579 56 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0968.84.2468 55 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0962.17.2468 45 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0976.91.2468 52 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0962.13.2468 41 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0965.49.2468 53 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0963.78.2468 53 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0967.18.2468 51 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0967.25.0246 41 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01256.63.2468 43 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01256.27.2468 43 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01256.27.3579 47 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01695.61.1357 44 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01669.48.3579 58 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01636.87.3579 55 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01664.76.3579 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01658.94.3579 57 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01677.85.3579 58 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01659.30.3579 48 690,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01683.38.1357 45 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01683.37.1357 44 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0931.85.3579 50 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0931.85.2468 46 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0898.51.2468 51 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0931.86.1357 43 3,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0898.51.1357 47 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0931.86.0246 39 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0931.85.0246 38 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0898.51.0246 43 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0947.90.0246 41 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 01288.57.3579 55 880,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 01288.50.3579 48 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 01287.75.3579 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 01287.78.3579 57 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 01287.79.3579 58 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 01288.55.3579 53 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0983.67.3579 57 3,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0918.66.3579 54 5,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0916.35.3579 48 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn