Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Số tiến đơn > Số tiến đơn khác

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0971.73.1348 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0984.51.0269 44 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0985.01.1458 41 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0984.84.1349 50 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0938.64.0138 42 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0938.67.0238 46 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0916.84.0267 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0967.71.1348 46 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0965.91.1467 48 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0987.31.0367 44 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0868.47.1469 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0903.64.3489 46 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0964.61.1249 42 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0971.63.2489 49 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0982.29.1356 45 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0969.88.0259 56 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0988.28.0358 51 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0938.57.0378 50 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0961.80.0236 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0938.58.0156 45 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01659.40.1389 46 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0963.86.0378 50 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0963.62.1468 45 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0962.75.2347 45 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0923.62.0368 39 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0927.08.0479 46 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0923.62.0468 40 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0925.77.0168 45 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0923.10.0368 32 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0968.36.1358 49 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0916.65.0129 39 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0924.52.2368 41 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0925.01.1578 38 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0925.00.1578 37 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0938.22.1459 43 720,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0939.98.0179 55 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0985.91.0124 39 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0965.81.0237 41 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0963.97.2569 56 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0888.37.0189 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01222.22.1347 26 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0993.13.0139 38 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01648.05.1289 44 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0987.97.3489 64 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0968.33.1278 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0961.39.2389 50 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0944.40.0689 44 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0888.32.1289 49 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0868.00.3589 47 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0964.54.1369 47 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0961.39.0269 45 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0968.33.1479 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0971.78.1278 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0868.25.3679 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0868.00.3679 47 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0961.89.3479 56 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0961.89.3468 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0916.38.1269 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0888.83.1269 53 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0983.22.4689 51 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0888.79.3468 61 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0907.39.3679 53 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0901.06.0268 32 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0901.05.0268 31 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0901.05.0168 30 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0901.60.0378 34 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0934.22.0179 37 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0901.41.2478 36 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0901.35.3478 40 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0967.15.0236 39 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0986.76.2358 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0912.50.3489 41 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0912.99.0479 50 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0912.51.3467 38 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0985.89.2367 57 895,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0912.99.1367 47 986,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0913.24.1367 36 575,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0912.99.0259 46 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0988.35.0157 46 486,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0913.21.0157 29 630,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn