Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Tam Hoa Đơn

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01649.045.000 29 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01695.678.333 51 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01656.950.333 41 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01657.762.333 43 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01692.796.333 49 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01672.524.333 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01698.135.333 42 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01696.297.555 55 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01682.541.555 42 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01635.900.555 39 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01683.369.555 51 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01683.001.555 34 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01693.662.555 48 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01693.202.555 38 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01659.952.555 52 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01685.951.555 50 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01684.779.555 57 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01698.318.666 54 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01634.771.666 47 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01693.991.777 59 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01695.856.777 61 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01684.212.777 45 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01698.890.777 62 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01698.509.777 59 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01685.735.777 56 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01682.034.777 45 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01696.355.777 56 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01634.354.777 47 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01659.376.777 58 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01698.335.777 56 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01695.150.777 48 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01684.510.777 46 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01695.784.777 61 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01663.731.777 48 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01695.704.777 53 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01695.372.777 54 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01663.544.777 50 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 01683.661.777 52 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01695.884.777 62 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01697.920.777 55 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01663.990.777 55 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 01659.722.777 53 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01682.275.777 52 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01683.114.777 45 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 01698.936.777 63 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01696.176.777 57 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01698.736.777 61 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01698.488.777 65 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01695.502.777 49 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01697.112.777 48 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01697.926.777 61 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01695.792.777 60 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01684.202.555 38 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01685.646.555 51 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01682.350.555 40 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01684.679.555 56 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01634.917.555 46 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01685.593.555 52 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01683.382.555 46 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01696.096.555 52 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01659.795.666 60 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01634.810.666 41 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 01684.350.666 45 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 01685.412.666 45 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 01695.954.666 57 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01698.120.666 45 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 01683.417.666 48 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 01659.738.666 57 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 01684.168.777 55 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 01684.301.666 41 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 01696.310.777 47 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 01634.900.777 44 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 01659.486.777 60 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 01695.218.777 53 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 01693.740.777 51 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 01696.994.777 65 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 01683.075.777 51 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 01635.381.777 48 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 01659.475.777 58 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 01697.882.777 62 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn