Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Số đối

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0961.731.137 38 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0961.630.036 34 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0982.945.549 55 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0965.476.674 54 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01667.786.687 62 980,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0975.178.871 53 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0961.470.074 38 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0971.473.374 45 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01667.963.369 56 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0976.490.094 48 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0971.896.698 63 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0975.091.190 41 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0971.361.163 37 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0967.185.581 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0966.719.917 55 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0964.045.540 37 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0961.319.913 42 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01684.234.432 37 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01679.453.354 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01654.491.194 44 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01648.246.642 43 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01644.469.964 53 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01697.096.690 53 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01697.018.810 41 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01696.095.590 50 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01667.523.325 40 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01662.850.058 41 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01677.284.482 49 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01697.293.392 51 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01685.581.185 48 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01684.017.710 35 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01664.640.046 37 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0965.928.829 58 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01662.865.568 53 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01659.765.567 57 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01663.567.765 52 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01633.197.791 47 4,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0981.065.560 40 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0968.729.927 59 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0987.237.732 48 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0968.239.932 51 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0961.694.496 54 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0961.572.275 44 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01634.436.634 40 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0961.069.960 46 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0971.327.723 41 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0976.483.384 52 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0966.452.254 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0969.502.205 38 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0963.248.842 46 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01692.103.301 26 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01655.240.042 29 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01657.784.487 57 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01644.301.103 23 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01659.109.901 41 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0975.146.641 43 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0974.581.185 48 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0989.438.834 56 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0963.691.196 50 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0977.034.430 37 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01652.956.659 54 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0989.941.149 54 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0986.589.985 67 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0961.130.031 24 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0961.203.302 26 860,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0963.439.934 50 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0967.042.240 34 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0967.037.730 42 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0976.219.912 46 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0977.245.542 45 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0967.084.480 46 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0968.463.364 49 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0986.419.914 51 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0968.497.794 63 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0968.349.943 55 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0962.483.384 47 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 01644.897.798 63 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 01636.748.847 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 01654.361.163 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 01665.680.086 46 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn