Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Số Taxi 4

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 09.6176.6176 49 4,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 016.6491.6491 47 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 016.8680.8680 51 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 016.8581.8581 51 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 016.8487.8487 61 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 016.8384.8384 53 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 016.6560.6560 41 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 016.5854.5854 51 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 016.5853.5853 49 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 016.5290.5290 39 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 016.5202.5202 25 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 016.4628.4628 47 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 016.4293.4293 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 09.8168.8168 55 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 09.6803.6803 43 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 09.7817.7817 55 3,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 09.6144.6144 39 3,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 09.6109.6109 41 8,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 09.6198.6198 57 8,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 09.8578.8578 65 8,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 09.8664.8664 57 8,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 09.8351.8351 43 5,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 09.7540.7540 41 5,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 016.5760.5760 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 016.3227.3227 35 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 09.6749.6749 61 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 016.6519.6519 49 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 016.6518.6518 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 016.9409.9409 51 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 016.9408.9408 49 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 016.9294.9294 55 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 016.9394.9394 57 840,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 016.9893.9893 65 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 016.3426.3426 37 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 016.3529.3529 45 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 016.3441.3441 31 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 016.9454.9454 51 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 016.6573.6573 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 016.6453.6453 43 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 016.6750.6750 43 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 016.6947.6947 59 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 016.6726.6726 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 016.8813.8813 47 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 016.6824.6824 47 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 016.6952.6952 51 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 016.6435.6435 43 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 016.6425.6425 41 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 016.6674.6674 53 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 016.6417.6417 43 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 016.6801.6801 37 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 016.6407.6407 41 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 016.8623.8623 45 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 016.8765.8765 59 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 09.7832.7832 49 4,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 016.9997.9997 75 59,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 09.8534.8534 49 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 09.7548.7548 57 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 016.9399.9399 67 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 016.3366.3366 43 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 016.5409.5409 43 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 09.6966.6966 63 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 09.7551.7551 45 4,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 09.7784.7784 61 16,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 09.6927.6927 57 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 09.8199.8199 63 28,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 09.6586.6586 59 36,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 09.8243.8243 43 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 09.8241.8241 39 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 09.6410.6410 31 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 09.6482.6482 49 6,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 09.6632.6632 43 8,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 09.6823.6823 47 9,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 09.6780.6780 51 15,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 09.8875.8875 65 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 016.8690.8690 53 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 09.6746.6746 55 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua

  Tìm sim năm sinh


  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

   

   Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

   

             091.555.0000

       

             098.555.0000


  khuyến mại

   


  Số:  GiáWeb   GiáKM 


   (triệu)   (triệu) 

  09318.36.999                  14                   11

  0931.83.86.68                  13                  10

  0931.345.999                 29                 23

  0931.345.888                 29                 23

  0931.345.777                  13                  10

  0931.339.779                 30                 24

  0931.335.666                  12                   9

  0931.33.6886                  17                  13

  093.18.36.888                  16                  13

  093.1335.888                  19                  15

  092.678.9999              298              238

  0918.969.969                 59                 47

  0917.996.996                 38                 30

  0917.991.991                 30                 24

  0917.99.8668                 20                  16

  0917.599.599                 48                 38

  0912.38.78.78                 20                  16

  091.979.9889                  13                  10

  091.757.6886                  16                  13

  090.888.6666              986              789

  090.55.88.666                 30                 24

  09.46.46.8888              298              238

  09.19.29.86.86                 39                  31

  09.19.29.59.99                 39                  31

  08889.68889                 40                 32

  08889.56669                  10                   8

  08889.56668                  13                  10

  088889.68.79                  10                   8

  088886.9998                 20                  16

  088886.39.79                 20                  16

  088885.9998                  14                   11

  08888.66887                  14                   11

  08888.66885                  19                  15

  08888.66880                  19                  15

  08888.666.86               168               134

  08888.666.79                 30                 24

  08888.666.76                  10                   8

  08888.666.59                  13                  10

  08888.666.38                 20                  16

  08888.66.998                  13                  10

  08888.56668                  19                  15

  08880.86.866                  13                  10

  0888.98.68.66                  12                   9

  0888.98.39.79                  10                   8

  0888.86.99.89                  14                   11

  0888.86.98.99                  14                   11

  0888.86.68.79                 23                  18

  0888.566.899                  13                  10

  0888.299.799                 20                  16

  08.8889.6668                 20                  16

  08.8886.8889                 89                  71

  08.8886.8885                 23                  18

  08.8886.8883                 30                 24

  08.8885.8889                 47                 37

  08.8885.8886                 86                 69

  01229.111.000                   10                   8

  01229.11.68.68                   14                   11

  01229.11.6789                 30                 24

  0.88888.5559                  16                  13

  (043).913.9999                 39                  31

  (043).9.14.8888                 28                 22

  (043).9.10.8888                 35                 28

  (04).22.666666              866              693

  (04).22.123456                 96                 77

  Chọn sim theo tỉnh  Tin tức
  Nhận báo giá  Quảng cáo

  www.SieuthiSimsodep.com

  Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

  Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


  Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

  Thiết kế web bởi: www.stv.vn