Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Số Taxi 3

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01639.927.927 55 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01692.327.327 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01692.270.270 36 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01648.437.437 47 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01692.230.230 28 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01692.317.317 40 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01692.573.573 48 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01692.218.218 40 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01692.364.364 44 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01692.273.273 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01692.421.421 32 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01632.249.249 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01692.371.371 40 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01659.943.943 53 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01692.641.641 40 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01643.208.208 34 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01692.271.271 38 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01648.921.921 43 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01678.461.461 44 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01692.475.475 50 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01692.645.645 48 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01655.742.742 43 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01636.043.043 30 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01636.408.408 40 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01653.780.780 45 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01692.418.418 44 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01692.570.570 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01668.649.649 59 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01692.473.473 46 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01692.428.428 46 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01692.324.324 36 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01692.471.471 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01654.764.764 50 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01669.310.310 30 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01654.961.961 48 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01662.054.054 33 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01694.040.040 28 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 01679.760.760 49 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01695.464.464 49 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01693.040.040 27 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01695.404.404 37 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 01692.494.494 52 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01694.353.353 42 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01694.424.424 40 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 01654.876.876 58 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01692.242.242 34 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01694.272.272 42 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01692.343.343 38 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01693.464.464 47 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01694.434.434 42 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01645.133.133 30 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01647.033.033 30 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01646.711.711 35 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01647.255.255 42 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01644.722.722 37 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01646.033.033 29 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01645.722.722 38 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01647.122.122 28 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01645.122.122 26 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01647.011.011 22 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01645.011.011 20 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0967.617.617 50 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0981.588.588 60 48,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0961.969.969 64 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0962.838.838 55 52,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0981.886.886 62 150,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 01633.435.435 37 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0973.903.903 43 10,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0963.873.873 54 9,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 01649585585 56 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 01647565565 50 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 01647575575 52 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 01692.115.115 32 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 01.676.686.686 60 73,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0965.189.189 56 39,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 01672.008.008 32 6,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 01672.006.006 28 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 01672.005.005 26 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 01672.003.003 22 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 01.669.955.955 60 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn