Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Sim Ngũ Quý

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0163.34.66666 47 90,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0165.20.66666 44 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0163.80.66666 48 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0167.90.66666 53 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0167.44.66666 52 98,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0168.30.66666 48 149,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0168.92.88888 66 279,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 096.66.88888 67 3,900,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 096.25.88888 62 1,148,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 098.73.88888 67 690,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0164.93.11111 28 26,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 096.28.44444 45 79,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 097.69.44444 51 85,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 096.93.44444 47 86,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0166.79.77777 64 120,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0165.46.55555 47 55,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 096.28.11111 30 120,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0166.72.66666 52 125,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 096.38.11111 31 126,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0166.72.77777 57 91,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0168.48.77777 62 77,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0168.30.88888 58 200,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 097.89.22222 43 220,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 097.29.33333 42 229,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 096.11.22222 27 239,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0166.22.66666 47 250,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0166.22.99999 62 399,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0166.88.99999 74 826,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0165.68.66666 56 380,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0163.59.11111 29 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0163.68.44444 44 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0169.58.77777 64 88,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0163.83.77777 56 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0167.98.55555 56 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0163.23.77777 50 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0165.25.77777 54 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0168.85.77777 63 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0165.59.77777 61 99,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0169.75.77777 63 106,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0165.72.77777 56 105,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0163.38.77777 56 108,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0164.68.55555 50 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0163.56.77777 56 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0163.35.77777 53 108,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0164.68.77777 60 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0167.96.77777 64 109,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0169.73.77777 61 113,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0169.59.77777 65 118,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0167.79.55555 55 125,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0169.68.77777 65 128,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0167.22.55555 43 145,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0166.36.77777 57 133,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0167.57.55555 51 145,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0167.55.77777 59 195,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0169.81.88888 65 345,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0169.85.88888 69 358,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 096.39.88888 67 925,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0163.67.88888 63 250,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0165.83.99999 68 330,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0166.77.99999 72 550,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 096.34.55555 47 245,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 098.29.55555 53 299,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 096.86.55555 54 370,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 096.81.88888 64 950,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 098.97.88888 73 790,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0168.22.33333 34 79,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 098.98.77777 69 566,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 096.12.66666 48 600,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0168.42.66666 51 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0168.34.66666 52 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0164.43.66666 48 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0163.41.66666 45 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0165.34.66666 49 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0164.67.66666 54 95,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 096.41.88888 60 512,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 096.61.99999 67 1,000,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0166.42.66666 49 125,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 096.57.55555 52 300,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0169.31.66666 50 125,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0168.50.66666 50 100,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn