Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Sim Năm Sinh 19xx

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01649.24.1993 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01649.74.1984 53 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01653.67.1998 55 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01637.28.1991 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01654.94.1987 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01699.23.2013 36 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 01647.30.1997 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01697.55.1998 60 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0975.84.1973 53 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0964.83.1976 53 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 01637.66.1992 50 910,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 01686.59.1969 60 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01685.22.1969 49 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01694.09.1969 54 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01686.05.1969 51 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01683.84.1969 55 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01694.07.1969 52 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01694.11.1970 39 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01694.07.1970 44 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01698.11.1970 43 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01697.16.1971 48 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01699.18.1971 52 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01694.07.1971 45 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01686.16.1971 46 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01698.18.1971 51 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01688.69.1971 56 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01696.09.1971 49 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01683.69.1971 51 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01694.56.1971 49 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01685.85.1971 51 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01699.29.1971 54 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01694.18.1972 48 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01694.13.1973 44 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01698.29.1973 55 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 01683.31.1973 42 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 01698.72.1973 53 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 01694.07.1973 47 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 01676.19.1973 50 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01659.69.1973 56 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01697.09.1974 53 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01696.17.1974 51 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 01696.18.1974 52 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01694.18.1974 50 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01694.07.1974 48 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 01696.27.1977 55 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01694.09.1977 53 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01698.69.1977 63 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01695.17.1977 53 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01694.19.1977 54 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01694.13.1977 48 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01695.18.1977 54 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01694.05.1984 47 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01698.79.1984 62 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01694.00.1984 42 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01694.12.1984 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01688.92.1984 56 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01694.19.1984 52 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01694.02.1984 44 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01694.06.1984 48 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01694.03.1984 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01687.84.1987 59 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01694.14.1984 47 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 01647.09.1985 50 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 01693.25.1984 48 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 01693.61.1984 48 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01645.82.2010 29 980,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0981.72.1998 54 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0981.07.1998 52 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0971.73.1998 54 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0971.67.1998 57 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0971.57.1998 56 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0971.37.1998 54 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0971.32.1998 49 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0971.05.1998 49 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0971.02.1998 46 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0961.73.1998 53 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0961.72.1998 52 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0961.57.1998 55 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0961.37.1998 53 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0961.32.1998 48 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn