Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Số Lộc Phát

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01692143968 49 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01676086568 53 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0963.621.468 45 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0963.645.468 51 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0965.824.768 55 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0963.065.768 50 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0967.763.068 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01659.08.2468 49 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0961.394.768 53 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0961.27.6968 54 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0975.194.268 51 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0968.894.268 60 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0961.89.3268 52 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0961.89.3468 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0962.017.868 47 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 01637.02.8668 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01669.811.868 54 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01637.03.1368 38 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01637.27.8868 56 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0966084668 53 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0972164668 49 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0971260668 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0971402868 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0981547668 54 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0981401868 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0971467868 56 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0969241668 51 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0963870768 54 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0962000768 38 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0961760668 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0169.626.69.68 59 500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01682.876.168 53 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 01678.827.168 54 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 01679.929.168 58 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0975.211.768 46 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0972.184.768 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0968.842.768 58 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0969.507.468 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0974.754.268 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0961.479.768 57 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0971.142.768 45 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0971.450.368 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0962.196.568 52 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 096.11.03568 39 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0961.489.868 59 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0981.729.568 55 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0971.252.968 49 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 096.193.2268 46 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 09654.02.168 41 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0973.534.968 54 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 096.1105.368 39 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0963.75.9968 62 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0971.575.968 57 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0971.936.968 58 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0972.08.3568 48 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0966.343.568 50 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0982.035.968 50 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0962.259.168 48 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 09626.59.168 52 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0961.893.168 51 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0966.217.668 51 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 098.1369.868 58 5,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0971.090.868 48 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 09.6161.5868 50 6,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 01679.894.668 64 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01697.052.668 50 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 01694.73.9868 61 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0167.944.1868 54 590,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 01655.91.8668 55 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 0961.02.11.68 34 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0961.02.12.68 35 1,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 01653.61.8868 52 980,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 01668.79.1968 61 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0962.617.868 53 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0971.785.668 57 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0961.902.868 49 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0962.13.03.68 38 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0965.740.368 48 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 0978.391.068 51 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0975.377.068 52 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn