Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Số Đẹp Viettel > Số Đảo

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01637.28.1991 47 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01637.886.996 63 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01653.72.9669 54 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0976.53.1771 46 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0964.85.9009 50 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0967.91.7337 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0967.80.3773 50 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0965.74.3223 41 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0978.53.4664 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0962.37.0660 39 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0962.75.1441 39 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0962.71.5005 35 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 0963.451.771 43 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 0976.25.4004 37 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0981.700.110 27 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0981.63.4554 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0961.39.0770 42 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0961.39.3443 42 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0961.39.3773 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0961.39.4554 46 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0967.03.07.70 39 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01692.13.9889 56 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 01637.02.8668 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01637.166.886 52 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01637.27.6886 54 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0978.493.003 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 096.885.0330 42 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0965.494.884 57 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0963.26.1551 38 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0975.29.5335 48 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0975.89.0770 52 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0978.16.5225 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 097.3579.009 49 1,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 097.359.6776 59 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 097.359.1441 43 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 097.440.2332 34 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 097.646.5995 60 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0976.02.9559 52 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0971.969.559 60 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0982.75.6336 49 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0981.77.2662 48 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 096.515.8228 46 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0981.886.886 62 150,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 098.979.0770 56 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0966.114.334 37 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0972.386.776 55 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0985.979.449 64 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0961.73.1991 46 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0961.72.1991 45 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0961.57.1991 48 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0961.37.1991 46 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 096.197.1991 52 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 097.184.1991 49 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01633.90.8998 56 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01657.14.8998 58 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0965.06.08.80 42 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0984.75.4994 59 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0975.93.6446 53 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0167.94.66886 61 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0977.68.4994 63 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01652.08.6886 50 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01655.91.8668 55 2,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0961.59.1991 50 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 0961.60.1991 42 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0971.26.1991 45 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 0961.71.1991 44 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0971.62.1991 45 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 097.192.1991 48 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 097.193.1991 49 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 097.196.1991 52 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0981.06.1991 44 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0983.02.8998 56 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 097.553.8998 63 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0988718008 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0988.72.5995 62 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0988.73.2992 57 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0968.29.08.80 50 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 01687.04.1991 46 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 01648.31.1991 43 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0988.87.4664 60 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn