Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Đặc Biệt > 8386-Phát tài, phát lộc

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 0965.15.8386 51 6,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0901.468.386 45 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01284.86.83.86 54 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01213.86.83.86 46 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 01214.83.83.86 44 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 01217.83.83.86 47 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0961.888.386 57 7,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0942.87.83.86 55 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 0944.60.83.86 48 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 0938.17.8386 53 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0902.65.8386 47 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 093.661.8386 50 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 090.885.83.86 55 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 09.07.12.83.86 44 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 0994988386 64 980,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0938.66.8386 57 15,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01236818386 46 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0899.79.8386 67 4,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 0899.77.8386 65 4,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 0888848386 61 5,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0971.82.83.86 52 7,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0907918386 51 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0943.88.83.86 57 15,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 01239.88.83.86 56 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 01236.88.83.86 53 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 01277.81.83.86 51 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 01277.80.83.86 50 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 01257.82.83.86 50 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 01298.82.83.86 55 3,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 01298.81.83.86 54 4,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 01298.80.83.86 53 4,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 01298.83.83.86 56 5,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0949.41.8386 52 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0961.33.8386 47 4,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0967.34.83.86 54 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0934148386 46 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0932728386 48 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0902478386 47 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0934098386 50 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0934018386 42 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0938748386 56 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0901348386 42 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 0932108386 40 2,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 0898458386 59 2,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 0906928386 51 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 0938428386 51 2,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 0898418386 55 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 0932178386 47 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 0932078386 46 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 0938508386 50 2,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 0934138386 45 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 0898438386 57 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 0898408386 54 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 0932198386 49 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 0934088386 49 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 0907058386 46 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 0902618386 43 2,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 0898428386 56 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 0898448386 58 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 0936708386 50 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 0932698386 54 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 0901778386 49 3,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 0901858386 48 3,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 01676058386 50 740,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 0994.128.386 50 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01242.81.83.86 43 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0906.94.83.86 53 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 09.0440.8386 42 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 0899.75.8386 63 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 093.123.8386 43 5,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 0931.22.8386 42 5,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0901.69.8386 50 5,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0901.268.386 43 4,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0926.80.83.86 50 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 01669.02.83.86 49 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 01278.89.83.86 60 830,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 01253.288.386 46 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0975478386 57 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 01289.368.386 54 2,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 09.3131.8386 42 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn