Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Sim Tứ Quý > Tứ Quý: 6666

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01628.47.6666 52 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 01628.40.6666 45 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 01628.34.6666 48 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 01626.94.6666 52 20,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 0125.663.6666 47 89,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0965.89.6666 61 179,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0988.03.6666 52 179,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 01644.11.6666 41 33,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 012.14.33.6666 38 35,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01256.40.6666 42 17,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0162.689.6666 56 33,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 012.14.11.6666 34 31,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 012.14.22.6666 36 35,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01277.52.6666 48 22,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01295.09.6666 50 19,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0127.330.6666 40 19,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 01639.47.6666 54 18,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 01254.39.6666 48 23,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01282.63.6666 46 35,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01202.246666 35 28,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 0128.2356666 45 28,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 0128.234.6666 44 42,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0128.2256666 44 31,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0126.2356666 43 28,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0126.234.6666 42 42,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0126.232.6666 40 35,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0122.242.6666 37 36,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0122.2356666 39 36,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0122.234.6666 38 46,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0122.232.6666 36 46,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 012223.16666 35 32,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 012222.96666 42 52,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 012222.86666 41 68,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 012.1239.6666 42 39,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 012.1238.6666 41 36,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 012.12356666 38 36,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 012.123.26666 35 36,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 01202.456666 38 32,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 0120.235.6666 37 28,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 0120.234.6666 36 42,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 0121.2626666 38 42,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 0964.22.6666 47 158,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 012.39.646666 49 23,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 012.79.79.6666 59 120,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 012.9999.6666 63 400,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01282836666 48 35,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01279.03.6666 46 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01273.34.6666 44 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01259.84.6666 53 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01259.42.6666 47 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01259.20.6666 43 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01254.70.6666 43 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01239.34.6666 46 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01237.95.6666 51 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01237.59.6666 51 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01232.41.6666 37 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01223.70.6666 39 25,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01239.08.6666 47 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01235.64.6666 45 30,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01258.10.6666 41 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01238.42.6666 44 50,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01278.00.6666 42 60,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 012.95.49.6666 54 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 012.95.48.6666 53 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 012.95.40.6666 45 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 012.79.49.6666 56 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 0127.443.6666 45 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 0127.442.6666 44 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 012.59.17.6666 49 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 012.58.57.6666 52 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 012.58.54.6666 49 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 012.54.97.6666 52 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 01233.49.6666 46 12,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0129.55.46666 50 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 012.79.50.6666 48 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 012.77.80.6666 49 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 012.77.34.6666 48 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 01273.64.6666 47 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 012.59.34.6666 48 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 012.57.84.6666 51 13,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn