Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Yêu cầu sim
Số yêu cầu:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

Sim mới về
Số sim Giá web
08880.323.69 1.950
08880.86.866 12.800
0888.1888.28 28.800
0888.1999.69 12.800
0888.28.38.18 5.800
0888.28.58.28 5.800
0888.288.799 8.600
0888.299.268 5.800
0888.299.799 19.800
08883.18889 6.800
0888.33.8188 5.800
0888.39.8868 8.600
0888.51.8868 6.800
0888.55.8288 5.800
0888.566.899 12.800
0888.59.29.79 5.800
0888.6888.39 19.800
0888.69.29.89 6.800
0888.69.79.39 6.800
0888.779.279 5.800
08888.123.99 5.800
08888.5.39.79 9.600
08888.56668 18.600
08888.56669 13.800
08888.568.79 9.800
08.8885.8886 86.000
08.8885.8889 46.800
0888.859.899 6.800
0888.859.989 6.800
088885.9998 13.800
088886.39.79 19.800
08888.666.38 19.800
08888.666.39 22.800
08888.666.58 12.800
08888.666.59 12.800
08888.666.76 9.800
08888.666.79 29.800
08888.666.82 19.800
08888.666.83 19.800
08888.666.86 168.000
0888.86.68.67 5.800
0888.86.68.79 22.800
08888.6688 18.800
08888.66881 19.800
08888.66882 19.800
08888.66883 19.800
08888.66885 18.800
08888.66887 13.800
08888.66.998 12.800
08888.688.39 7.900
0888.868.869 12.800
0888.86.88.79 12.800
08.8886.8880 19.800
08.8886.8881 22.800
08.8886.8882 22.800
08.8886.8883 29.800
08.8886.8885 22.800
08.8886.8889 89.000
0888.86.98.99 13.800
0888.86.99.89 13.800
088886.9998 19.800
0.88888.3336 13.800
0.88888.3339 19.800
0.88888.5556 12.800
0.88888.5557 9.800
0.88888.5559 15.800
088888.55.69 6.800
088888.66.57 4.800
088888.66.58 5.800
088888.66.59 5.800
088888.96.86 12.800
0888.889.689 12.800
0.88889.6667 5.800
08.8889.6668 19.800
088889.68.79 9.800
08889.18898 8.600
0888.95.39.79 8.600
08889.56668 12.800
08889.56669 9.800
08889.58886 8.600
08889.58889 29.800
0888.96.39.79 9.800
08889.68889 39.800
08889.78889 29.800
0888.98.39.79 9.800
0888.98.68.66 11.800
0888.98.68.79 8.600
0898.058.799 1.600
012.04.04.04.04 1.400.000
01213.020.020 3.800
01229.111.000 9.800
01229.1111.99 3.900
01229.11.12.12 2.800
01229.11.12.13 3.800
01229.111.444 6.800
01229.11.18.18 2.800
012.29.11.19.19 2.800
01229.112.112 6.800
01229.11.6789 29.800
01229.11.68.68 13.800
01229.11.99.11 3.900
0123.68.99999 1.368.999
0125.876.3210 575
0125.876.33.99 1.600
0125.876.3456 1.600
0125.876.3579 1.600
0125.876.3666 1.900
01258.763.763 3.600
0125.876.3888 2.800
0125.876.39.39 2.800
012.74.74.74.74 474.000
01289.135.468 680
Xem tất cả sim mới về

Thống kê website

Khách đang online

Quảng cáo 

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 000

STT 10 Số | 11 Số Điểm Giá Tăng | Giá Giảm Mạng Đặt Mua
1 01649045000 29 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
2 0933.623.000 26 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
3 0907.936.000 34 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
4 0902.735.000 26 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
5 099.4078.000 37 1,100,000 (VNĐ)
Đặt Mua
6 0125.2468.000 28 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
7 0995.291.000 35 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
8 0996.573.000 39 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
9 01208.513.000 20 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
10 01208.504.000 20 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
11 0994.012.000 25 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
12 0996.858.000 45 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
13 01208.986.000 34 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
14 01225.973.000 29 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
15 01289.955.000 39 750,000 (VNĐ)
Đặt Mua
16 0972.954.000 36 850,000 (VNĐ)
Đặt Mua
17 0913.925.000 29 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
18 0979.594.000 43 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
19 01645.568.000 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
20 01642.719.000 30 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
21 01667.147.000 32 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
22 01678.463.000 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
23 0965.31.2000 26 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
24 0965.87.2000 37 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
25 0965.73.2000 32 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
26 0965.81.2000 31 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
27 0965.30.2000 25 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
28 0965.98.2000 39 3,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
29 0965.07.2000 29 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
30 0965.49.2000 35 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
31 0965.79.2000 38 5,500,000 (VNĐ)
Đặt Mua
32 0965.91.2000 32 3,300,000 (VNĐ)
Đặt Mua
33 0965.47.2000 33 2,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
34 0963.571.000 31 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
35 0965.371.000 31 1,700,000 (VNĐ)
Đặt Mua
36 0963.60.2000 26 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
37 0868.63.2000 33 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
38 0868.80.2000 32 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
39 01688.286.000 39 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
40 01695.381.000 33 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
41 01693.275.000 33 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
42 01696.236.000 33 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
43 01695.718.000 37 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
44 01695.281.000 32 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
45 01689.137.000 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
46 01683.581.000 32 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
47 01678.839.000 42 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
48 01677.253.000 31 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
49 01697.519.000 38 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
50 01694.119.000 31 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
51 01687.445.000 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
52 01682.314.000 25 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
53 01679.26.5000 36 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
54 01677.257.000 35 530,000 (VNĐ)
Đặt Mua
55 01677.399.000 42 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
56 01695.748.000 40 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
57 01692.394.000 34 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
58 01689.373.000 37 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
59 01685.084.000 32 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
60 01683.623.000 29 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
61 01696.37.3000 35 680,000 (VNĐ)
Đặt Mua
62 01672.637.000 32 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua
63 01672.164.000 27 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua
64 01674.914.000 32 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua
65 01674.893.000 38 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua
66 01682.371.000 28 870,000 (VNĐ)
Đặt Mua
67 01694.02.2000 24 1,200,000 (VNĐ)
Đặt Mua
68 01687.949.000 44 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
69 01658.699.000 44 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
70 01679.165.000 35 600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
71 01694.503.000 28 900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
72 0985.972.000 40 1,600,000 (VNĐ)
Đặt Mua
73 0968.5.3.2000 33 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
74 0968.245.000 34 1,400,000 (VNĐ)
Đặt Mua
75 0937.6.9.2000 36 2,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
76 0937.8.2.2000 31 1,900,000 (VNĐ)
Đặt Mua
77 0933.9.8.2000 34 1,800,000 (VNĐ)
Đặt Mua
78 0937.164.000 30 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
79 090.15.4.2000 21 2,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua
80 0901.544.000 23 1,000,000 (VNĐ)
Đặt Mua

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

 Tổng đài trực bán sim (toàn Quốc):

 

           091.555.0000

     

           098.555.0000


khuyến mại

 


Số:  GiáWeb   GiáKM 


 (triệu)   (triệu) 

09318.36.999                  14                   11

0931.83.86.68                  13                  10

0931.345.999                 29                 23

0931.345.888                 29                 23

0931.345.777                  13                  10

0931.339.779                 30                 24

0931.335.666                  12                   9

0931.33.6886                  17                  13

093.18.36.888                  16                  13

093.1335.888                  19                  15

092.678.9999              298              238

0918.969.969                 59                 47

0917.996.996                 38                 30

0917.991.991                 30                 24

0917.99.8668                 20                  16

0917.599.599                 48                 38

0912.38.78.78                 20                  16

091.979.9889                  13                  10

091.757.6886                  16                  13

090.888.6666              986              789

090.55.88.666                 30                 24

09.46.46.8888              298              238

09.19.29.86.86                 39                  31

09.19.29.59.99                 39                  31

08889.68889                 40                 32

08889.56669                  10                   8

08889.56668                  13                  10

088889.68.79                  10                   8

088886.9998                 20                  16

088886.39.79                 20                  16

088885.9998                  14                   11

08888.66887                  14                   11

08888.66885                  19                  15

08888.66880                  19                  15

08888.666.86               168               134

08888.666.79                 30                 24

08888.666.76                  10                   8

08888.666.59                  13                  10

08888.666.38                 20                  16

08888.66.998                  13                  10

08888.56668                  19                  15

08880.86.866                  13                  10

0888.98.68.66                  12                   9

0888.98.39.79                  10                   8

0888.86.99.89                  14                   11

0888.86.98.99                  14                   11

0888.86.68.79                 23                  18

0888.566.899                  13                  10

0888.299.799                 20                  16

08.8889.6668                 20                  16

08.8886.8889                 89                  71

08.8886.8885                 23                  18

08.8886.8883                 30                 24

08.8885.8889                 47                 37

08.8885.8886                 86                 69

01229.111.000                   10                   8

01229.11.68.68                   14                   11

01229.11.6789                 30                 24

0.88888.5559                  16                  13

(043).913.9999                 39                  31

(043).9.14.8888                 28                 22

(043).9.10.8888                 35                 28

(04).22.666666              866              693

(04).22.123456                 96                 77

Chọn sim theo tỉnhTin tức
Nhận báo giáQuảng cáo

www.SieuthiSimsodep.com

Điện thoại: 098.555.0000 - 091.555.0000

Địa chỉ: Đường 3/2, phường 14, quận 10, tp HChí Minh & Chi nhánh Đội Cấn, Ba Đình, Hà Ni (giao sim min phí tn nơi trên toàn Quc)


Trung tâm mua bán Sim Số Đẹp uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu năm nhất.

Thiết kế web bởi: www.stv.vn